תשלום אגרת חיסון ורישוי כלבת

עליכם להזין את מספר שבב כלבכם ואת קוד החיסון שניתן לכם כדי שהמערכת תזהה את כלבכם ותחשב את הסכום לתשלום

מספר שבב

קוד רשות מקומית