וטקליק - מערכת תשלום ורישוי חיסונים
כניסה למערכת

אבטחה

אבטחת מידע

המערכת עומדת בתקני אבטחה בינלאומיים הנהוגים ברשת האינטרנט, כולל הצפנת SSL בין מחשב הלקוח לאתר, לתשומת ליבך בחלון טופס התשלום מופיע מנעול סגור. תקני אבטחה אלו לא מאפשרים שימוש אחר בכל פרט אשר נרשם במערכת.
תנאי שימוש | נוסח החוקים | מידע | שאלות | אבטחה | רשימת ערים בהסדר